DOCUMENTACIÓ

Ací trobaràs tota la documentació elaborada en el marc dels treballs del PMUS de Xàtiva:

 

PLA D’ACCIÓ DEL PMUS DE XÀTIVA

El Pla d’Acció del PMUS de Xàtiva descriu les propostes d’actuació previstes per a l’horitzó del pla: 2018 – 2026

PMUS Xativa_Plan de acción_Memoria completa (alta)

ESBORRANY DEL DIAGNÒSTIC DE LA MOBILITAT DE XÀTIVA

Aquest document identifica i explica els principals problemes, reptes i oportunitats actuals i futurs als quals s’enfronta la ciutat en relació amb el desplaçament de persones i mercaderies i l’ús de l’espai públic. A més de relacionar els problemes detectats amb els objectius que es persegueixen, valorant la importància relativa en la qual afecten a la seua consecució o en quina mesura són rellevants actualment i en el futur.

PMUS Xativa_Diagnóstico_Borrador Final_cas (alta)

RESULTATS DEL TALLER DE DIAGNÒSTIC DE LA MOBILITAT A XÀTIVA

Aquest document compren la relatoria del taller de diagnòstic de la mobilitat a Xàtiva que va tenir lloc el passat 6 de juliol de 2017 , en el saló de plens de l’Ajuntament, en una sessió especial de la Mesa de la Mobilitat, com a part dels treballs de participació associats a l’elaboració del PMUS de Xàtiva.

PMUS Xativa_Relatoria Taller Diagnostic

 

PRESENTACIONES DE LA JORNADA «QUÈ ÉS UN PMUS»

Ja estan disponibles per a descàrrega les presentacions de la Jornada «Què és un PMUS i para què serveix?», celebrada el passat 28 de juny en la Casa de la Cultura de Xàtiva.

1. QUÈ ÉS UN PMUS (Mercedes Llop)
2. IDEES PER A PASSAR A L’ACCIÓ  (Miguel Mateos)
3. EL PAPER DE LA CIUTADANIA (José Luís Gisbert)