Resultats enquesta on-line

Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat us vam proposar participar en una enquesta on-line per a valorar la mobilitat de Xàtiva. Moltes gràcies al centenar de veïns i veïnes heu opinat. Ací teniu un resum:

Valoració del sistema de transports

Els resultats obtinguts reflecteixen la percepció de Xàtiva per la ciutadania com un municipi eminentment per als vianants, on caminar és la manera més fàcil. Si bé s’observa com els veïns i veïnes perceben com l’ús del cotxe és notablement més fàcil que altres maneres més sostenibles, com la bicicleta o el transport públic.Q_online_001

No s’aprecien grans diferències quan es desagrega l’anàlisi en funció del sexe, encara que si convé destacar com les dones perceben un municipi lleugerament més favorable a l’ús del cotxe i troben més dificultats a l’hora de caminar o anar en bici.

Q_online_002

Repartiment modal

Respecte a la forma en què es realitzen els desplaçaments quotidians, quan es respon sobre el repartiment modal individual, els resultats obtinguts s’alineen bastant amb la percepció de la facilitat d’ús que es feia amb anterioritat.

Q_online_003

Aquests resultats contrasten amb la resposta que es dóna a l’hora de preguntar sobre el repartiment modal dels viatges en el conjunt de la ciutat, en els quals es percep un major ús del cotxe i menys desplaçaments a peu. També es percep un major ús del transport públic del que els ciutadans declaren de manera individual.Q_online_004

En qualsevol cas, resulta reveladora la resposta quant al repartiment modal desitjat per a Xàtiva, els resultats del qual, més enllà de les xifres concretes, demostren que els veïns i veïnes de Xàtiva preferirien un municipi en el qual s’usara el cotxe menys del que actualment es fa i en el seu lloc s’usara més el transport públic i la bicicleta.

Q_online_005