Arranquen les activitats del Pla de Mobilitat

Un laboriós procés de participació ciutadana buscarà generar un ampli consens sobre el model de mobilitat

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Xàtiva (PMUS) comença a caminar. Aquest matí, el primer tinent d’alcalde i regidor de Mobilitat, Miquel Lorente ha anunciat l’inici d’activitats d’aquest pla, que comencen ara i s’estendran fins el mes de gener de 2018, data prevista per a la presentació del document definitiu. Durant la roda de premsa de presentació del PMUS, Lorente ha estat acompanyat pel cap de la Policia Local, Antonio Collado; pel representant de la mesa de mobilitat, Enrique Argente i per Miguel Mateos, en qualitat de representant de l’empresa responsable de l’elaboració del PMUS, Gea 21.

Segons, la Llei de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, de 2011, la nostra ciutat hauria d’haver tingut aprovat un pla de mobilitat des d’aleshores, com ho tenen totes aquelles ciutats que superen els 20.000 habitants. Lorente ha explicat que “com a premisses fonamentals, ens hem marcat assegurar la seguretat, la salut i la pacificació del trànsit en la ciutat. Es tracta d’iniciar una transformació per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Hui en dia, el 20% de ciutadans ocupem el 80% de l’espai públic amb els nostres vehicles i contaminem el 100% de l’aire que respirem tots. Volem avançar cap a un model que prime el caminar, la bicicleta i el transport públic per damunt de l’ús del cotxe”.

El regidor és conscient de que aquesta transformació “serà un procés a llarg termini i no serà fàcil, però estem segurs de que aquest és el camí correcte”, assegura l’edil. Pel que fa al procés de participació obert, Lorente s’ha mostrat convençut de que “el paper que ha de jugar la gent en aquest procés no només és important sinó que és imprescindible”.

De manera prèvia a la redacció del PMUS, està previst el desenvolupament d’un procés de participació per tal de recollir els punts de vista i interessos dels agents implicats, així com de la ciutadania en general. Com a culminació del procés, en gener de 2018 es conformarà el document tècnic definitiu anomenat “Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del Municipi de Xàtiva”, del qual s’elaboraran dos documents de síntesi, un destinat al personal tècnic i un altre per a la divulgació entre la ciutadania. Una vegada aprovat el PMUS pel plenari municipal, les mesures plasmades en el document seran exposades en una jornada pública, oberta al conjunt de la població.

Però abans d’això, el procés de participació inclou l’elaboració d’un mapa social de Xàtiva i d’un organigrama de la Mobilitat a la ciutat. El primer d’aquestos documents pretén radiografiar l’estructura social de Xàtiva, identificar grups socials i els vincles d’interacció entre ells per tal d’enfocar adequadament les accions del PMUS. D’altra banda, l’organigrama de la Mobilitat pretén identificar els principals agents i responsables implicats en la gestió de la mobilitat urbana.

Dintre de les accions de participació i difusió del PMUS, està prevista per a finals del mes de juny l’organització d’una jornada oberta on es presentarà inicialment a la ciutadania els continguts bàsics del pla, els seus objectius i els plans d’actuació que es contemplen. El procés de participació continuarà amb una sèrie d’entrevistes a agents clau locals i de l’administració relacionats amb la temàtica de la mobilitat a la ciutat. Les conclusions que s’extreguen seran estudiades per la Mesa de Mobilitat al llarg del mes de juliol, estant prevista una revisió de la composició d’aquest òrgan municipal de participació.

Pacte per la Mobilitat

Una vegada completades les distintes fases prèvies del PMUS, s’elaborarà un anàlisi de la informació per tal d’arribar a un diagnòstic de la mobilitat urbana basat en tres parts: una síntesi de la mobilitat actual (desplaçaments, xarxes, impactes i percepcions); una diagnosi sectorial de cada subsistema (espai públic, mobilitat vianant i ciclista, cotxe, aparcament, etc.) i una diagnosi dels principals problemes i reptes a què s’enfronta la ciutat.

Per tal d’arribar a un grau de consens social que facilite l’aplicació del PMUS, es promourà un Pacte per la Mobilitat que done forma al consens polític i social en quant a la problemàtica i a les actuacions derivades, per tal de que es produïsca un relatiu grau d’acceptació del model de mobilitat dissenyat.